Декларация за поверителност

"Архитектура Белова" ЕООД е администратор на лични данни, по смисъла на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679). Настоящата Декларация за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който "Архитектура Белова" ЕООД обработва събраните или получени лични данни.

© 2021 Architecture by Belova